Vzdelávacie kurzy

Všetky vzdelávacie kurzy realizujeme podľa požiadaviek a záujmu klienta.

Dĺžka kurzu sa prispôsobí klientovi. Kurzy môžu prebiehať skupinovo alebo individuálne.

Cena za 45 minútovú vyučovaciu hodinu sa stanoví podľa počtu vyučovacích hodín a počtu klientov v skupine.

 

Okrem štandardných vzdelávacích kurzov s fyzickou účasťou Vám ponúkame aj možnosť

vzdelávania sa elektronickou formou.

Prosím, sformulujte svoje požiadavky na kurz a my sa budeme snažiť Vám vyhovieť.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím, kontaktujte. 

 

Ponúkame Vám kurzy účtovníctva s možnosťou preplatenia kurzovného úradom práce. 

Pre získanie prvotných informácií na využitie tejto možnosti, skôr ako navštívite úrad práce, nás prosím, kontaktujte 

na telefónnom čísle 0949 773 468, prípadne e-mailom ekpobj@gmail.com