Podvojné účtovníctvo

Vzdelávací kurz realizujeme v troch častiach:

1. časť - vhodná pre začiatočníkov, prípadne pre ľudí, ktorí si chcú svoje vedomosti obnoviť a aktualizovať.

2. časť - vhodná pre klientov, ktorí už majú s podvojným účtovníctvom skúsenosti. Je nadstavbou prvej časti. 

3. čast - softwarová aplikácia.

 

Všetky tri časti sú štandardne realizované v dĺžke 40 vyučovacích hodín pre každú časť.

Dĺžku kurzu je možné prispôsobiť požiadavkám a záujmu klienta.

Podrobnosti o vzdelávacom kurze poskytneme, v prípade Vášho záujmu, na uvedených kontaktoch.